Bölüm: Grafik Tasarımı
Dahili: 6730
e-posta: gokhanceylan[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Duygu ERKAN

Tasarım Bölümü

Bölüm: Moda Tasarımı
Dahili: 6741
e-posta: duyguerkan[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Asım TOPAKLI

Tasarım Bölümü

Bölüm: Grafik Tasarımı
Dahili: 6742
e-posta: atopakli[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Grafik Tasarımı
Dahili: 6731
e-posta: hbahattin[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Pelin HAYTA

Tasarım Bölümü

Bölüm: Grafik Tasarımı
Dahili: 6732
e-posta: phayta[@]sinop.edu.tr